ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

One Nine One มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์พื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ทั้งการเลือกใช้สี วัสดุ และแสง

นอกจากนี้เรายังใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการที่เราดูแลจะเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ผลงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1
สำรวจหน้างาน
2
นำเสนอ Mood & Tone Board
แผนผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และภาพจำลอง 3 มิติ
3
คัดเลือกและเตรียมวัสดุ
4
จัดทำแบบก่อสร้าง

เกณฑ์การคิดค่าบริการ

พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดและประเภทของโปรเจกต์ ความซับซ้อนของการออกแบบ วัสดุที่ใช้ และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้เรามีการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายชัดเจนและละเอียด เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และเรายังสามารถปรับแต่งรูปแบบของการบริการ ให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการของเรา